Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Urząd Gminy Ruda-Huta, ul. Niepodległości 44, 22-110 Ruda-Huta, godziny pracy 7.30-15.30, tel. 82 5686016, 5686033, fax 5686076, e-mail: sekretariat@ruda-huta.pl

bip glowna        niedowidzacy

Zapraszam do korzystania ze strony internetowej gminy Ruda-Huta.
Mam nadzieję, że zamieszczone tu informacje będą pomocne mieszkańcom, a nieznających naszej nadbużańskiej gminy zachęcą do odwiedzin.Kazimierz Smal

Wójt Gminy Ruda-Huta Kazimierz Smal

.

Zapytanie ofertowe na stanowisko Eksperta

Zapytanie ofertowe na stanowisko Eksperta w zakresie badania tradycji kulturowych pogranicza do projektu pt. „Tożsamość kulturowa lokalnych społeczności pogranicza ukraińsko-polskiego” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013, Priorytet 3. Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych, Działanie 3.2. Inicjatywy społeczności lokalnych

I. Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe lub średnie,
 • wykazane doświadczenie w badaniu kultury oraz historii terenów przygranicznych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.


II. Wymagania pożądane:

 • dobra znajomość języka ukraińskiego,
 • dobra organizacja pracy, komunikatywność.


III. Zakres obowiązków:
Ekspert będzie pracował na pełny etat podczas realizacji mikro-projektu oraz wykonywał będzie następujące zadania:

 • przeprowadzenie badań z zakresu tradycji kulturowych pogranicza polsko-ukraińskiego,
 • zbieranie, przetwarzanie i analizę materiałów,
 • przygotowanie broszury oraz współpraca z koordynatorem projektu przy przygotowaniu prezentacji multimedialnych,
 • udział w konferencji.


IV. Zatrudnienie
Ekspert będzie zatrudniony na podstawie umowy cywilno-prawnej. Osoba ta pracowała będzie 160 godzin miesięcznie.

V. Realizacja zadań
Realizacja zadań zaplanowanych w projekcie odbywać się będzie w siedzibie Biura Projektu - Urząd Gminy Ruda-Huta, a także w miejscach związanych z realizacja zadań po stronie partnera mikroprojektu na terenie Polski i lidera mikroprojektu na terenie Ukrainy.

VI. Okres wykonywania usługi:
Usługa wykonywana będzie przez czas trwania projektu - 3 miesiące (kwiecień - czerwiec 2014 roku). W przypadku zmiany terminu realizacji projektu termin wykonania usługi zostanie uzgodniony przez strony odrębnym aneksem.

VII. Wymiar czasu pracy w projekcie:
 3 miesiące

VIII. Wymagane dokumenty:

 1. Oferta z podaną ceną (własnoręcznie podpisana).
 2. Curriculum Vitae zawierające dane personalne Kandydata, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg pracy zawodowej (własnoręcznie podpisane).
 3. potwierdzenie doświadczenia przy badaniu historii (prace, publikacje).


IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  Nazwa kryterium      Waga punktowa
                                                                        Cena (w Euro)      100%

"Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)"

X. Miejsce, termin i sposób doręczenia oferty na stanowisko objęte konkursem.

 1. Miejsce: Urząd Gminy Ruda-Huta, ul. Niepodległości 44, 22-110 Ruda-Huta.
 2. Termin: do dnia 07.04.2014 r. do godz.12.00.
 3. Sposób doręczenia: wymagane dokumenty należy doręczyć na adres i w terminie określonym w ust. 1 i 2.

Z wybranym Kandydatem zostanie podpisana umowa zlecenie na czas realizacji projektu.

Szczegółowych informacji dotyczących ogłoszenia udziela Zastępca Wójta tel. 82 5686033.


Ruda-Huta, dnia 31.03.2014 r.

Strony powiązane z samorządem i społecznością lokalną

poleska sh

oko sh

wyzyna sh

bokoryna sh

Newsletter - subskrypcja

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy Ruda-Huta w celu otrzymywanie newslettera.

Akceptacja regulaminu .


Newsletter - rezygnacjaLicznik odwiedzin

5676721
Dzisiaj
Wczoraj
Tydzień
Miesiąc
Wszystkie
330
741
330
26586
5676721

Twoje IP 185.191.171.11

Wybory i referenda

wybory 2024

przeglad wydarzen

dab bolko gmina ruda huta drzewo roku 2015 www

gminny portal mapowy 02

Elektroniczne załatwianie spraw

Profil zaufany ePUAP

empatia pm

obywatel pm

polski lad

 

RFRD

FDS

English French German Italian Portuguese Russian Spanish Ukrainian

Nr konta Urzędu Gminy Ruda-Huta

Od 2023 roku podatki należy wpłacać na indywidualne rachunki podane w decyzjach wymiarowych.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nr konta: 23 8192 0002 2002 0020 0035 0017 (w tytule należy wpisać nazwę opłaty, imię i nazwisko osoby, która złożyła deklarację oraz adres nieruchomości)

Opłaty skarbowe nr konta: 59 8192 0002 2001 0020 0035 0001

Dokumenty planistyczne i strategie

str r g ps

rpp

str r g sh

Legislacja i akty prawne

rcl sh

isap sh

Oferty pracy

eures sh

PUP sh

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech