Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Urząd Gminy Ruda-Huta, ul. Niepodległości 44, 22-110 Ruda-Huta, godziny pracy 7.30-15.30, tel. 82 5686016, 5686033, fax 5686076, e-mail: sekretariat@ruda-huta.pl

bip glowna        niedowidzacy

.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych gminy w 2015 roku.

Wójt Gminy Ruda-Huta działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Ruda-Huta Nr XLVI/229/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy na 2015 rok Gminy Ruda-Huta z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy w 2015 roku.

Załączniki:
Adres URL:OpisRozmiar
Dostęp do URL (konkurs_ofert_zadania_publiczne_2015.pdf)konkurs_ofert_zadania_publiczne_2015.pdf 534 kB

Informacja o udzieleniu dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Ruda-Huta

Informacja o udzieleniu dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Ruda-Huta pn. "Ekologiczne potyczki gmin - projekt adresowany do uczniów szkół połozonych na terenie Chełmskiego Parku Krajobrazowego" poza trybem otwartego konkursu ofert.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (dotacja_ekologiczne_potyczki_gmin.pdf)dotacja_ekologiczne_potyczki_gmin.pdf 181 kB

Konsultacje projektu „Programu współpracy na 2015 r. Gminy Ruda-Huta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

Urząd Gminy Ruda-Huta zaprasza organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Ruda-Huta do udziału w konsultacjach projektu „Programu współpracy na 2015 r. Gminy Ruda-Huta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Czytaj więcej...

Spotkanie konsultacyjne dotyczące dokumentów strategicznych

22 lipca 2014 roku w sali narad odbyły się konsultacje społeczne dotyczące „Aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Ruda-Huta na lata 2008-2015 z perspektywą do roku 2020” oraz „Strategii Informatyzacji i Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Gminy Ruda-Huta na lata 2015-2020”. Oba dokumenty są wykonywane w ramach realizacji projektu „Lepszy Urząd”.

Czytaj więcej...

Zaproszenie na konsultacje społeczne

logo lepszy urzad

Projekt "Lepszy Urząd" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Wójt Gminy Ruda-Huta

 

serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców, radnych, sołtysów, przedsiębiorców, organizację pozarządowe działające na rzecz społeczności lokalnych na konsultacje społeczne dotyczące dokumentów strategicznych:

  • Strategii Rozwoju Gminy Ruda-Huta na lata 2008-2015 (aktualizacja dokumentu),
  • Strategii informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego (opracowanie dokumentu).

Czytaj więcej...

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2014 r.

 Wójt Gminy Ruda-Huta działając na podstawie art. 15 ust. 2 j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2014 r. , wybrano następujących oferentów:

1) Ludowy klub Sportowy „HUTNIK” Ruda-Huta z siedzibą w Rudzie-Hucie, ul. Niepodległości  44, 22 -110 Ruda-Huta.

Zadanie publiczne pod nazwą:
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku szkolnym i wiejskim.
Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez piłkę nożną i siłownie.
Wysokość przyznanych oferentowi środków publicznych - kwota  57 000.00 zł.

2) Stowarzyszenie Miłośników Gminy Ruda-Huta z siedzibą w Rudzie-Hucie, ul. Niepodległości  44, 22 -110 Ruda-Huta.

Zadanie publiczne pod nazwą:
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku szkolnym i wiejskim. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży-Krajoznawczo, Rekreacyjnie i Sportowo.
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku szkolnym i wiejskim, krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży-  Krajoznawczo, Rekreacyjnie i Sportowo.
Wysokość przyznanych oferentowi środków publicznych - kwota  3 000,00 zł.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (ogloszenie_2014_02_27.pdf)Wyniki konkursu - pożytek publiczny 2014 183 kB

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych gminy w 2014 roku.

Działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Ruda-Huta z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy na 2014 rok Gminy Ruda-Huta z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Wójt Gminy Ruda-Huta ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy w 2014 roku.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (konkurs_ofert_zadania_publiczne_2014.pdf)konkurs_ofert_zadania_publiczne_2014.pdf 570 kB

Program współpracy na 2014 rok Gminy Ruda-Huta z organizacjami pozarządowymi

Uchwała nr XXXVII/185/2013 z dn. 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy na 2014 rok Gminy Ruda-Huta z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Uchwała XXXVII/185/2013

Konsultacje projektu „Programu współpracy na 2014 r. Gminy Ruda-Huta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

Urząd Gminy Ruda-Huta zaprasza organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Ruda-Huta do udziału w konsultacjach projektu „Programu współpracy na 2014 r. Gminy Ruda-Huta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Czytaj więcej...

Strony powiązane z samorządem i społecznością lokalną

poleska sh

oko sh

wyzyna sh

bokoryna sh

Newsletter - subskrypcja

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy Ruda-Huta w celu otrzymywanie newslettera.

Akceptacja regulaminu .


Newsletter - rezygnacjaLicznik odwiedzin

5720265
Dzisiaj
Wczoraj
Tydzień
Miesiąc
Wszystkie
1232
2004
7424
34623
5720265

Twoje IP 52.167.144.237

dab bolko gmina ruda huta drzewo roku 2015 www

Elektroniczne załatwianie spraw

Profil zaufany ePUAP

empatia pm

obywatel pm

polski lad

 

RFRD

FDS

English French German Italian Portuguese Russian Spanish Ukrainian

Nr konta Urzędu Gminy Ruda-Huta

Od 2023 roku podatki należy wpłacać na indywidualne rachunki podane w decyzjach wymiarowych.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nr konta: 23 8192 0002 2002 0020 0035 0017 (w tytule należy wpisać nazwę opłaty, imię i nazwisko osoby, która złożyła deklarację oraz adres nieruchomości)

Opłaty skarbowe nr konta: 59 8192 0002 2001 0020 0035 0001

Dokumenty planistyczne i strategie

str r g ps

rpp

str r g sh

Legislacja i akty prawne

rcl sh

isap sh

Oferty pracy

eures sh

PUP sh

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech